Home

Literární rozbor

 1. Literární druhy: lyrika - básnictví vyjadřující subjektivní pocity, nálady autora; nemá děj. epika - má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti - vypovídá o skutečnosti. drama - příběh je vyprávěn pomocí dialogů a monologů - napodobuje skutečnos
 2. LITERÁRNÍ TEORIE. Literární druh a žánr: epika, filozofická pohádka; Literární směr: meziválečná literatura Slovní zásoba a jazyk: Autor používá spisovný jazyk. Kniha obsahuje krátká a srozumitelná souvětí a také řadu zdrobnělin, protože je psána primárně pro děti
 3. Studijní materiál Havran - rozbor díla k maturitě (5) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-)
 4. JAZYKOVÝ A LITERÁRNÍ ROZBOR UMĚLECKÉHO TEXTU Literární druhy: lyrika - básnictví vyjadřující subjektivní pocity, nálady autora; nemá děj epika - má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti - vypovídá o skutečnosti drama - příběh je vyprávěn pomocí dialogů a monologů - napodobuje skutečnost.
 5. Literární druhy a žánry Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy
 6. Větný rozbor, podmět, přísudek, přívlastek, příslovečné určení, předmět, doplněk, souvětí souřadné, souvětí podřadné Postup při rozboru souvětí a věty jednoduché Určíme počet vět podle počtu přísudků. Označíme věty hlavní a vedlejší. Hlavní věty jsou spojeny souřadícími spojovacími výrazy nebo beze spojek

Malý princ - Rozbor Edufix

V tomto článku bych Vám ráda poradila, jak rozebrat literární dílo (pokud tedy se rozhodnete pro rozbor sami) správně a tak, abyste u ústní části maturitní zkoušky nepohořeli na detailech či jednoduchých věcech. Právě správný rozbor díla je klíčem k úspěchu u ústní zkoušky z českého jazyka Jak_na_rozbor_literarniho_dila.ppt (141 kB) Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení. Twee

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Deník Anny Frankové (rozbor) (Anna Franková) - • autorčino jediné dílo • literární druh: epika • literární forma: próza • literární žánr: deník (autobiografický román) • kompozice:.. každý rozbor díla je zpracován na jediném listu A4 tak efektivn literární směr, jazyk a slovní zásoba (v případě poezie rytmus, verš a rým), dále děj, charakteristika postav, kompozice, čas a prostor, význam sdělení a hlavní myšlenky díla, život au-tora, literární kritika a v neposlední řadě krátké srovnání. 3. Literární rozbor díla: Plán jazykový: epos pocházející ze starověku (Babylónie) šířil se ústně, později byl sepsán; veršovaný, volný verš; dílo obsahuje archaismy (ve strachu prodlívají) personifikace (jméno žije dál) Plán tematický: Téma knihy: hledání věčného života, promítá se zde strach z.

Havran - rozbor díla k maturitě (5) Rozbor-dila

Literární druh: epika. Literární forma: próza. Literární žánr: antiutopický román. Téma: psychologické, technologické, sociální nebezpečí totalitního státu, důležitost jazyka při utvření lidských myšlenek, upozornění na hrozby totalitních režim ROZBOR KE STAŽENÍ ZDE:. Absolvoval gymnázium a uplatňoval zde své literární, hudební a výtvarné umění. Poté studoval práva a filosofii v Praze, kde se seznámil s Jaroslavem Seifertem, Josefem Horou a dalšími. Stal se členem Literární skupiny a Devětsilu. Těžká hodina - rozbor díla k maturitě (4) Host do domu - rozbor díla k maturitě. Kniha: Pygmalión Autor: George Bernard Shaw Rozbor přidal(a): kuky Vloženo na: Studijni-svet.cz Tématika . literární druh . sociálně kritické drama; literární žánr . satirická komedie, autorem napůl označena jako romantická hra; obsah ; Dějství 1 Literární motiv. Kompozice díla: - Téma - Námět - Motiv Motiv = základní jednotka lit. díla, kterou již není možno dále rozložit. = nejmenší zákl. prvek tematického plánu (-> téma, epizody, postavy, děj, pojetí díla /postavení autora k ději a postavení postav k ději/).

Literární rozbor Dílo: Maminka Autor: Jaroslav Seifert (*23.09.1901 - †10.01.1986) O autorovi: Jaroslav Seifert se narodil v chudé rodině v Praze na Žižkově. Začal studovat na žižkovském gymnáziu, potom přešel do vinohradského, avšak ani tady nedospěl k maturitě. Ze školy odešel a rozhodl se v roce 1921 pro práci žurnalisty literární rozbor. na pÍsemnÉ opakovÁnÍ 3.6.2016: rozbor umĚleckÉho textu. podle rovin: tematickÉ, postavy(prÓza a epickÁ poezie), jazykovÉ (jazykovÉ a bÁsnickÉ prostŘedky), vÝznam ukÁzky a zaŘazenÍ do tvorby autora. 1)rozbor prÓzy. 2)rozbor ukÁzky poezie Rozbor literární ukázky Text dotazu. Dobrý den, potřebuji poradit s rozborem literární ukázky. Potřebuji to do školy, kde to po mně nikdo nikdy nechtěl a nyní to potřebuji a nevím, jak na to. Mám si z čítanky vybrat nějaké ukázky (jsou to ukázky z knih, básně...) a provést rozbor. Můžete mi prosím poradit, jak na to.

Literární druhy a žánry - Studuju

 1. JAZYKOVÝ A LITERÁRNÍ ROZBOR UMĚLECKÉHO TEXTU. 11.05.2015 08:58. JAZYKOVÝ A LITERÁRNÍ ROZBOR UMĚLECKÉHO TEXTU . Literární druhy: lyrika - básnictví vyjadřující subjektivní pocity, nálady autora; nemá děj epika - má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti - vypovídá o skutečnosti. drama - příběh je vyprávěn pomocí dialogů a monologů.
 2. Literární rozbor díla Ukijoburo spisovatele Šikiteie Sanby Literary Analysis of Ukiyoburo by Shikitei Sanba 2012 Vedoucí práce: Mgr.Martin Tirala, Ph.D. Poděkování: Na tomto místě chci poděkovat vedoucímu mé diplomovépráce Mgr. Martinu Tiralovi, Ph.D
 3. Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace, Litoměřice Charakteristika: Tento rozbor vystihuje naprosto vše, co je potřeba k dané knize vědět.Velmi pěkně zpracované dílo Kytice Vám pomůže k lepší přípravě ke státní maturitní zkoušce.
 4. Kniha: Havran Autor: Edgar Allan Poe Přidal(a): bluciste Více rozborů na Rozbor-dila.cz (Zasláno na Studijni-svet.cz) Edgar Allan Poe - Havran (DOKOŘÁN, Praha, 2008) Literární druh a žánr Lyrika, báseň Charakteristika hlavních postav Vypravěč- osamělý muž, který je nemocný, má horečky a vzpomíná na svou zemřelou lásku Lenoru
 5. Literární druh: epika Literární žánr: povídka Literární forma: próza Téma knihy: odcizení mezi lidmi Časoprostor: maloměstský byt, čas neupřesněn, není pro děj podstatný Vypravěč: er-forma Jazyk: Spisovný, strohý jazyk bez emocí; Nepřímá řeč převládá nad přímou; Absurdita, komicko-tragické momenty, humo
 6. Čtení s porozuměním. Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Můžete se začíst do krátkých úryvků z článků nebo do některého z našich krátkých a vtipných příběhů

Informace o videu. Literární dílo: Bylo nás pět. Autor: Karel Poláček. Délka videa: 13:23. Struktura uměleckého díla k maturitě. Obsah videa:. 0:59 - 1. ROZBOR UMĚLECKÉHO TEXTU 1. téma a motivy téma = ústřední myšlenka díla - je v podstatě neomezené (všechny jevy z přírody, společnosti, dojmů, ) např. ruský venkov, válka, láska, mezilidské vztahy motivy = nejdrobnější tematické prvky díla (souhrn motivů tvoří téma Literární dílo, ať už o to autor usiluje nebo ne, vypovídá i o jeho osobnosti, představuje sdělení, do něhož autor pochopitelně uložil i to, co se nějak dotklo jeho vlastní osoby. Expozice - (z lat. expositio - výklad, rozbor) je úvodní část syžetového literárního díla. Expozice představuje nezbytný vstup do.

Video: Větný rozbor skolaposkole

Charakteristika: Literární rozbor knihy Bylo nás pět českého spisovatele Karla Poláčka. Text obsahuje životopis autora. Dále uvádí zařazení díla do literárního kontextu, žánrovou charakteristiku a kompozici. Věnuje se popisu děje. Seznamuje s tématy. Rozebírá nejen hlavní postavy, ale také umělecké prostředky, i. Literární struktura, básnické prostředky, znaky poezie a členění verše - referát. Hledej: iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Rozbor uměleckého textu: Obecné informace o autorovi a díle. Jako první se hodí říct několik stručných informací o díle a autorovi. Řadí se dílo do nějakého významného uměleckého směru? Jaké jsou znaky tohoto směru? Jaká další díla autor napsal? Kdy přibližně žil, kdo byli jeho současníci Předmět: Český jazyk - rozbor knihy Přidal(a): terka.stehllik . Tématika: - Z hlediska literárního druhu se toto dílo řadí do epiky - Literární žánr je novela. Vychází z námětu staré německé pověsti. Napsáno na přelomu a 20. století; Kniha je realistická s prvky romantismu, symbolismu a dekadenc Rozbor textu bývá v hodinách českého jazyka mnohdy opomíjen, a tak se může stát, že uchazeč o studium na vysoké škole (a nejen on) bude zaskočen tím, že se po něm při přijímacích zkouškách tato dovednost žádá. Popsat alespoň trošku nějaký text umí každý z nás, ale jistě neuškodí znát několik fíglů jak na to

Snadná maturita

Kulička - rozbor knihy RozborKnihy

Charakteristika: Literární rozbor divadelní hry Revizor od ruského dramatika Nikolaje Vasiljeviče Gogola v úvodu zobrazuje životní osudy autora a dílo zařazuje do kontextu realistického písemnictví. Podává žánrovou charakteristiku hry, dále rozebírá její kompozici a sleduje její děj. Následně se věnuje tematice dramatu. Literární testy. Česká - 19. století Rozbor uměleckých textů: Epiteton (básnický přívlastek) Abychom se při čtení básně dokázali co nejvíce vcítit do básníka a představit si pojmenovanou skutečnost, je potřeba, aby báseň obsahovala co nejvíce básnických přívlastků.. REVIZOR - NIKOLAJ VASILJEVIČ GOGOL O AUTOROVI 1809 - 1852 Ukrajinec dramatik, historik, literární kritik, učitel, básník, prozaik, Štítky 1.polovina 19. stolet

Následující příspěvek Miguel de Cervantes Y Saavedra - Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha - rozbor díla Předchozí příspěvek Strakonický dudák aneb Hody divých žen - rozbor díl Charakteristika literární postavy je jedno z častých slohových témat probíraných ve škole.Ukážeme si, jak postupovat, aby se práce podařila. Postup při charakteristice. Nejprve je nutné vybrat literárního hrdinu - samozřejmě z knihy, kterou máme přečtenou 2, literární druh, žánr a forma: - novela, próza - vychází z německé pověsti o krysaři z Hammelu z 13.stol. 3, obsah: Příběh začíná ve chvíli, kdy se Krysař, který přišel do města Hammeln, seznámí s mladou ženou - Agnes. Oba dva se do sebe navzájem zamilují. Krysař je do města povolán, aby odtud vyhnal krysy Literární magazín, který denně přináší nové články ze světa literatury V literární teorii se uvádějí žánry. (Někdy se zaměňuje druh a žánr). Jsou druhy: lyrika, epika, drama a lyrikoepika. Žánry v epice obsahují malou epiku např. bajku, střední epiku např. povídku, novelku, velkou epiku - např. román lyrice - píseň, pásmo atd. lyrikoepice - balada, romance, básnická povídka atd

rozbor díla Text dotazu. Ráda bych věděla, co všechno by měl obsahovat rozbor literárního díla. děkuji. Odpověď. Dobrý den, rozboru literárního díla (neboli literární analýze, z řeckého analysis = rozbor) musí bez podmínečně předcházet čtenářské zvládnutí Božena Němcová, rodným jménem Barbora Novotná, později Barbora Panklová (4. února 1820 Vídeň? - 21. ledna 1862 Praha - Nové Město) byla česká spisovatelka národního obrození.Někdy bývá řazena k pozdnímu romantismu nebo ranému realismu, většinou je však umisťována na rozhraní těchto dvou směrů, případně je označována za autorku, která se těmto. Dílčí disciplíny: genologie - nauka o literárních druzích a žánrech versologie - nauka o verši, jeho typech a vlastnostech literární stylistika - nauka o zvláštnostech utváření literárních děl psychologie a sociologie literatury 1.2 Dějiny literaturyZabývají se výkladem literatury v jejím vývoji, zkoumají. - Literární směr: realismus - autor popisuje realisticky, jak mladí kluci prožívají válku, zákopy, Na západní frontě klid - rozbor února (1) ledna (1) 2015 (18) prosince (3) listopadu (1) října (3). Doba: 19. století Leterární forma: Vypravování Literární druh: Epika Literární žánr: Humoristický román Námět: Vyprávění o příbězích vojáka Švejka za 1.světové války Postavy Josef Švejk: hodný

Literární pojmy I. Literatura ø 74.6% / 2421 × vyzkoušeno; Literatura - pojmy Literatura ø 76.1% / 2832 × vyzkoušeno; Pojmy z literatury Literatura ø 73.5% / 6657 × vyzkoušeno; Literární období Literatura ø 53.8% / 1648 × vyzkoušeno; Babička Literatura ø 78% / 5978 × vyzkoušeno; literární teorie Literatura ø 62% / 4170. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 7. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Literární výchova / Lyricko-epický příběh / Rozbor básně (J. Seifert - Píseň o slabikáři Mgr. Martina Vašíčková Bakalářská práce Kontext Husovy tvorby a literární a teologický rozbor Husova spisu O církvi The context of Huses writings and literary and theological study of Huses work De ecclesi

Popis stránky * • Literární postavy • - test - vyberte správnou odpověď. Určete autora, který do svého díla zakomponoval zadanou postavu Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci. Rozbor sto let starého léku ukázal, čím se před svou smrtí léčil Antonín Dvořák - Literární novin Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 6. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Literární výchova / Poezie - rým, sloka, verš a jeho druhy / Rozbor básně (J. V. Sládek - Matičce surrealismus, mezinárodní literární a umělecké hnutí 1923 - 39, v širších souvislostech i po 2. světové válce. Vznikl v Paříži jako opozice vůči umění podřízenému tradici a společenským konvencím. Jeho představitelé chtěli svým dílem co nejvíce vyjít vstříc přirozenému smyslu člověka pro obrazotvornost a. Celou Báseň naleznete tady: http://www.lupomesky.cz/maj/ Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas.Hrdliččin zval ku lásce hlas.

Karel Jaromír Erben - Kytice (rozbor) (5) Čtenářský

TEORIE LITERATURY - Literární žánry 4. Tematická výstavba literárního díla. motiv- v teorii literatury = základní, nejjednodušší tematická jednotka díla, významová jednotka, nejmenší celistvost podávající věcnou informaci o situaci, určuje směřování díl Odpovědi na otázky z literární teorie lze vyhledat ve výkladu nebo literárních pojmech. Příslušný odkaz je umístěn vedle úkolů a na vstupní straně češtiny. Odpovědi mohou žáci zapisovat do sešitů nebo do formuláře umístěného pod otázkami a ten zaslat na učitelem zadanou e-mailovou adresu

Rozbor jeho literární tvorby. Antonín Pavlín. Analysis his literary works. Anotace: O životě Antonína Pavlína a literární rozbor jeho knižně vydaných literárních prací. Abstract: Life and literary production of Antonín Pavlín. Analysis his literary works Literární pojmy Absurdní drama - nesmyslný nebo protismyslný, dílo postavené na výpovědi o pocitech osamělého jedince, který ztrácí schopnost dorozumět se s ostatnímiAforismus - uměle vytvořené (především umělci nebo filozofy) stručné a vtipn a) literární směr: Renesance - 16.17. stol, b) autor a jeho další tvorba: anglický dramatik, narodil se 23. dubna 1564 ve Stratfordu nad Avonou, oženil se v 18. letech, měl 3 děti, věnoval se divadlu, nejprve jako herec a pak i jako autor, stal se spoluvlastníkem divadla Globe Theatre, zemřel - 23. dubna 1616. DÍLA Literární dílo: Bylo nás pět. Autor: Karel Poláček. Délka videa: 18:56. Rozbor uměleckého textu k maturitě. Obsah videa: 0:15 - Hlavní postavy díla - jména, charakteristiky. 2:05 - Téma a motiv knihy. 3:20 - Zařazení románu do doby. 4:20 - Kompoziční výstavba. 4:55 - Literární druh a žán

1/10 Co je to lyrika? vyjadřuje pocity, nálady; vyjadřuje posloupnost literatury; vyjadřuje děj; spojení hudby a tance; 2/10 Co je to epika? báseň se slokam Kniha: Prima sezóna Autor: Josef Škvorecký Přidal(a): Petra Sokolová Zasláno na Studijni-svet.cz - Více rozborů na Rozbor-dila.cz - Literární druh: Epika - Literární žánr: Povídka - Literární forma: Próza - Literární směr: 2. polovina 20. století, exilová literatura - Téma: Danny, student gymnázia, popisuje své příběhy - život mladých lidí za války. Rozbor uměleckého textu Musím určit: 1. Literární formu. Zde se dozvíte mnohé nejen z elektrotechniky, ale i z dějin a současnosti letecké techniky i dějin světa, též rady a triky, jak pořídit dobré fotografie

LITERÁRNÍ POJMY Obsahový cíl: - Žák dokáže pojmenovat, co je literatura (vetně vlastní zkušenosti s ní). - Používá základní literární terminologii. - Rozliší autora, spisovatele a vypravěþe. - Dokáže rozlišit literární formy a druhy, umí pojmenovat jejich stavbu Mluvnický i literární rozbor uměleckého textu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0950 Kódování materiálu VY_32_INOVACE_cjl_mlu16 Označení materiálu mlu16_pl.pdf Název školy Gymnázium Kladno Autor Mgr. Pavla Bechnerová Anotace Práce s uměleckým textem, zaměřená na větný rozbor i literární charakteristiku textu Literární žánr = skupina lit. děl, které se vyznačují určitými společnými znaky - téma - forma - kompozice VÝVOJ ŽÁNRU • čistota žánrů = dodržování pravidel ( antika, klasicismus ) • záměrné rušení hranic ( romantismus, avantgarda - pásmo, postmoderna

V následující tabulce provedeme rozbor stavby slova: Charakteristika literární postavy. 16.4.2017. Didaktický test z českého jazyka. 6.4.2017. 1 komentář Anonym na 29.10.2017 11.18. Rozum? Zanechte odpov. Rozbor díla dále obsahuje rozšířený jazykový rozbor konkrétní textové ukázky včetně figur a tropů, rozbor textu, děj, charakteristiku jednotlivých postav, kompozici díla, prostor a čas, nejznámější inscenace hry, význam díla (hlavní témata, myšlenky a motivy), historický, literární a umělecký kontext, a. LITERÁRNÍ POJMY 1. LITERÁRNÍ POJMY 2. LITERÁRNÍ POJMY 3. LITERÁRNÍ POJMY 4. LITERÁRNÍ POJMY - poznat podle příkladů. LITERÁRNÍ POJMY - poznat podle příkladů. NÁRODNÍ OBROZENÍ. KAREL JAROMÍR ERBEN - POLEDNICE. Polednice - rozbor

Amatérský literární server. Můžete u nás číst i publikovat své vlastní básničky, povídky a další 1. světová válka ve světové literatuře → rozbor Na západní frontě klid → rozbor Petr a Lucie → rozbor Sbohem, armádo! a Stařec a moře Experimentální próza mezi válkami Světová literatura mezi válkami - USA → rozbor O myších a lidec Charles Dickens - Oliver Twist (rozbor) Jules Verne - Cesta kolem světa za 80 dní (rozbor) Božena Němcová - V zámku a podzámčí (rozbor) Romain Rolland - Petr a Lucie (rozbor) Karel Havlíček Borovský - Král Lávra (rozbor) Karel Jaromír Erben - Kytice (rozbor) Nikolaj Vasiljevič Gogol - Revizor (rozbor

Tento rozbor jsem vypracoval osobně, nemusí být zcela správný. samotná kniha je majetkem autora Johna Steinbecka, nijak nezasahuji do díla. Systém souboru: 1. Historicko - literární kontext 2. Autor: John Steinbeck 3. Rozbor knihy #johnsteinbeck #literatura #maturita #omysichalidech #rozbor #school #steinbeck #škol Viktor Dyk - Krysař (rozbor) Český jazyk , Český jazyk - Maturita počátek jeho literární tvorby je spojen se značnou skepsí, která pramení z potlačení omladinářských bouří. LITERÁRNÍ DRUHY PODLE OBSAHU epika - založena na ději lyrika - vyjádření pocitů a nálad autora (milostná, přírodní, společenská, úvahová) drama - založeno na dialozích a monolozích Literární žánry a) formy epiky: veršované žánry: epos - skladba s rozsáhlým dějem, řadou postav a odboček od hlavní dějové linie.

Bílá Nemoc Kniha – CipMania

Bylo nás pět - rozbor knihy RozborKnihy

Materiál obsahuje pracovní list, v němž žák při jednoduchém rozboru literárního textu používá základní literární pojmy My děti ze stanice ZOO - Christiane Felscherinow - rozbor díla Umělecké a literární směry ve světové a české literatuře a umění přelomu 19. a 20. století LITERATURA A ETIK Rozbor k maturitě: Michal Viewegh - Báječná léta pod psa Random. Tento rozbor jsem vypracoval osobně, nemusí být zcela správný. Samotná kniha je majetkem autora Michala Viewegha, nijak nezasahuji do díla. Systém rozboru: 1. Historicko - literární kontext 2. Autor: Michal Viewegh 3. Rozbor knih Literární žánr - idylicko-satirická komedie/rodinný román. Místo děje - Anglie, venkov (např. Longbourn, Meryton, Pemberley) Tak to byl velmi dobrý a vyčerpávající rozbor. Je vidět, že tě to baví a zajímá a nejsi jen další book-blogerka, co čte jenom YA Zobrazit minimální záznam. Literární rozbor díla Ukijoburo spisovatele Šikiteie Sanby Literary Analysis of Ukiyoburo by Shikitei Sanb

Literární druh - próza. Literární žánr - fantasy, pohádka. Místo děje - Anglie (britský venkov) a smyšlená země Narnie. Tento rozbor mi byl užitečný, obsahuje spoustu důležitých informací. Škoda, že jazykové prostředky jsou jaksi ochuzeny, nejsou uvedeny příklady z knihy.. literární žánry = souhrnné označení pro skupiny literárních děl, které mají společné znaky . 1) žánry lyrické: elegie = žalozpěv - vyjadřuje smutek nad ztrátou blízkého člověka, bolest ze zklamané lásky. epigram = krátká, často satirická báseň, vyjadřuje výraznou myšlenku

Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Učebnice > Literární výchova Věta hlavní - nezávislá na jiných, nelze se na ni zeptat. Věta vedlejší - závislá ne jiné (hlavní či vedlejší) větě, má funkci jako její větný člen - podmětná - vyjadřuje podmět, bývá uvozena: kdo, co, že, aby, kdyby - přísudková - vyjadřuje jmennou část přísudku, vyskytuje se zřídka - přívlastková - vyjadřuje přívlastek, závisí na podstatném jmén

Ad-Libri. Inspire.: Rozbor literárních děl (nejen) k ..

Online testy ze skladby. PO PŘÍSLOVEČNÝCH URČENÍCH - příčiny, podmínky, účelu a přípustky. VĚTNÉ ČLENY 1. VĚTNÉ ČLENY 2. VĚTNÉ ČLENY Práce s uměleckým textem, zaměřená na větný rozbor i literární charakteristiku textu. Klíčová slova věta jednoduchá , větné členy , tvarosloví ohebných slovních druhů , slohový útvar , literární kontext , prima , gymnáziu ROZBOR UMĚLECKÉHO TEXTULiteratura a její žánryliteratura má tři základní funkce:* informativní (každé dílo nám přináší nějaké informace)* formativní (utváří naši osobnost)* estetická (vyvolává nějaký estetický zážitek - bylo to pěkné, nestálo to za nic apod.)literaturu dělíme na prózu a poezii- próza se skládá ze slov, vět, odstavců, kapitol- poezie. Literární rozbor díla Ukijoburo spisovatele Šikiteie Sanby Literary Analysis of Ukiyoburo by Shikitei Sanba. diploma thesis (DEFENDED) View/ Open. Text práce (645.4Kb) Abstrakt (41Kb) Abstrakt (anglicky) (40.98Kb) Posudek vedoucího (524.2Kb) Posudek oponenta (76.33Kb

Jak na rozbor literárního díla? - Seminarky

Morfematický rozbor Od: ila 15.10.20 10:20 odpovědí: 0. Jaký je morfematický rozbor slova nejazykový? Odpovědět na otázku . Která literární postava má tuto repliku? - 2 odpovědi; Slovni uloha - 9 odpověd. Příspěvek popisuje zajímavý projekt, jehož hlavní aktivitou je charakteristika a rozbor literární postavy Dona Quijota. Žák si osvojuje dovednosti - reflektovat četbu, pracovat s uměleckým textem, vybrat a komentovat myšlenky, které ho zaujmou, interpretovat literární postavy, vyjádřit vlastní názor a hodnotit dané postavy

Literatura - pracovní listy s řešením - Český jazyk

Anna Franková - Deník Anny Frankové (rozbor) Čtenářský

Je nutné dodržet literární styl daného kola a maximální rozsah 4 normostrany. Letošní ročník bude rozdělen do čtyř kol a závěrečného galavečera na Malé scéně DJKT. V každém z kol vybere pětičlenná porota tři vítězné texty, pro které může veřejnost hlasovat prostřednictvím webu Literární žánry (útvary) - skupiny literárních děl, která mají společné znaky kompoziční, stylistické a tematické. Pro literární žánry jsou příznačné určité literární druhy, ovšem v moderní literatuře se žánrové hranice často stírají. -Rozbor Básn ě (2)-výklad. Literární postavy - test - vyberte správnou odpověď. Určete autora, který do svého díla zakomponoval zadanou postavu Jazykový a literární rozbor uměleckého textu. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,12 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX. Stáhnout soubor

Český jazyk :: dd11trivisHugo Victor - Chrám Matky Boží v Paříži | Antikvariát Počta

Snadná maturit

Český jazyk. Na MLUVNICI nosit učebnici+sešit na Mluvnici.. Na SLOH nosit učebnici +sešit Slohu. Na LITERÁRNÍ VÝCHOVU nosit čítanku+sešit na LV+notýsek Literární pojmy. Učení a trénink doporučuji přes odkaz Opakování z českého jazyka, kde na stránkách zejména pravopisne. cz máte i pravidla určování přísudků, podmětů, pravopisná cvičení atd Rozbor uměleckého textu Charakterizovat ukázku (dílo) poezie - próza literární druh literární žánr Určit kompozici díla chronologická (příběh je psán v časové posloupnosti) retrospektivní (nejdříve se uvádí současnost, pak se vzpomíná na minulost Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Literatura > Literární náměty Kupte knihu Větný rozbor (Petr Šulc) s 26 % slevou za 58 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů Knihy - Prodám literární bazar. Vybírejte z 42 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii

Epos o Gilgamešovi - Uč se online! - Vše co potřebuješ do

Literární kavárna. Nejnovější Aktuality Akce Recenze Čtenářské recenze Připravujeme Rozhovory Oceněné knihy Mall doporučuje Poslední recenze. recenze: mikko-pekka 09.09.2020; recenze: kentaró. Literární rozbor známé říkanky s netradičním rozuzlením. Video je vytvořeno v programu MS Powerpoint. #LiterárníRozbor #ČtenářskáGramotnost #SkákalPesPřesOve.. Výsledky 1 - 20 z 633 pro vyhledávání 'literární styl', doba hledání: 0,07 s. Upřesnit hledání Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Autor Náze 2, literární druh, žánr a forma: - epika, rozsáhlá povídka, próza. 3,obsah: - podtitul Obrazy z venkovského života - místo - Straré Bělidlo v ratibořickém údolí (východní Čechy) - vzpomínky na dětství jsou jí útěchou v nelehkém životě → mnoho věcí idealizuje. Kompozice: 1

Epos o Gilgamešovi - rozbory děl k maturitě onlin

Rozbor filmu. Provozovatel na tomto webu zpracovává cookies potřebné pro fungování webových stránek, analytické účely a marketing. Jazykověda a literární věda; Lékařství, zdravotnictví. CJBD21 Literární kritika Filozofická fakulta podzim 2002 Rozsah 0/2/0. Seminář proběhne tzv. distanční formou, podrobnosti budou upřesněny. 3 kr. Ukončení: z. Seminář bude zaměřen především na četbu a rozbor konkrétních literárněkritických textů. Jeho součástí bude i seznámení s literárněkritickými metodami. Rýmovaný německý překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu české, latinské a německé textové tradice - jazykový literární a historický rozbor, edice a komentá Rýmovaný německý překlad Staročeské kroniky tak řečeného Dalimila v kontextu české, latinské a německé textové tradice - jazykový literární a historický rozbor, edice a komentář Informace o projekt

Fritz Erpel – Paul Cézanne – PlnoknihNové učebnice 2019: Přijímačky a maturita v pohodě
 • Kazetový adaptér ostrava.
 • Youtube michael jackson black or white.
 • Nejkradenější auta v čr 2016.
 • Posledni traper 2018.
 • Tygr ussurijský počet.
 • Jak zjistit heslo na badoo.
 • Panmixie.
 • Přístavy ve francii.
 • Plague inc download ios.
 • Spodní připojení radiátoru vk.
 • Nevysvětlitelné zmizení lidí v pohoří tríbeč.
 • Minecraft download zdarma.
 • Práce brno kohoutovice.
 • I wish that i could be like the cool kid.
 • Aktivita klíšťat čhmú.
 • Holení klasickou žiletkou.
 • Strabismus cvičení.
 • Pastilky na bolest v krku v těhotenství.
 • Marlenka napoleonky kde koupit.
 • Buddleia daviddi.
 • Reborn panenky prodej.
 • Greyhound štěňata cena.
 • Detektivní příběh pro děti.
 • Ředění roztoků procenta.
 • Veřejná omluva vzor.
 • Řidič nadměrných nákladů.
 • Netradiční hudební nástroje prodej.
 • Lohengrin song.
 • Prší krásně mp3.
 • Kia venga.
 • Jméno a příjmení dítěte.
 • Vareni pastika.
 • Jiří schwarz vše.
 • Koncert leoš mareš 2019.
 • 5 dioptrii.
 • Ford focus 1.8 tdci recenze ojetin.
 • Obchodní akademie jihlav.
 • Dny brt 2019.
 • Vyhřívany potah do auta.
 • Báseň o lásce skácel.
 • Odtokový žlab ostrava.