Home

Strukturální model osobnosti

Psychoanalýza - Wikisofi

 1. Strukturální model osobnosti. Freud zde navazuje na Wundta a jeho pojem JÁ, který ovšem rozšiřuje, jak na nevědomí a předvědomí, tak i na další složky. Strukturální model osobnosti-nenáročná kresbička. ID (ONO
 2. Strukturální model osobnosti nezamítá topografickou triádu vědomí, předvědomí a podvědomí, nýbrž jí funkčně integruje do složitého dynamického systému, jakým osobnost je (obr. 2). Obr. 2. Funkční propojenost dvou modelů osobnostní skladby. Z obrázku 2 je zřejmé, že veškeré Id je ponořeno do podvědomí
 3. CLONIGERŮV MODEL CHARAKTERU V 90. letech 20. století Cloninger zformuloval strukturální model pro výklad osobnosti jako celku. Mimo pojmu temperament, který vztahuje k dědičným, vývojově stabilním a emočně založeným rysům osobnosti
 4. Znaky osobnosti: 1. Osobnost je organický celek ( složky, které utvářejí osobnost neexistují izolovaně ), jednota tělesného a duševního, vrozeného a získaného, typická pro daného jedince ( člověka ) a projevující se v jeho chování. Osobnost je především uspořádaný celek. Představuje strukturální a funkční.

Strukturní model osobnosti podle PA: • podstatou O je (biologický) pudový komplex ID - LIBIDO - touha po smyslové slasti, sex, agrese • Superego kontroluje chování a rozděluje odměny a tresty • Id hledá slast, Ego realitu a Superego dokonalos Druhou část tvoří Freudův strukturální model osobnosti a topografický model mysli. Strukturální model rozděluje naši osobnost na Id, Ego a Superego. Id reprezentuje naše základní potřeby, pudy a instinkty. Superego reprezentuje vyšší morální principy, které získáme zkušeností a Ego má regulační funkci. Freud byl první, kdo poukázal na obrovský význam nevědomých duševních vlivů na každodenní život člověka Strukturální model osobnosti Libido se uplatňuje v rámci uzavřeného systému osobnosti Id-je iracionální, řídí se principem slasti (je to schrána Ego-je racionální (princip reality), působí na vědomé úrovni.

Skladba osobnosti « E-learningová podpora mezioborové

 1. jedinců na stejné stimuly. Dalším zdrojem psychologie osobnosti byla filosofie člověka. Nový pojem osobnosti se stal v jistém smyslu synonymem pojmu duše. (Nakonečný, 1997) Existuje velké množství definic osobnosti, adekvátních směrům, ze kterých vyšly. Nakonečný uvádí toto
 2. Struktura psychiky Topografický model psychiky. Lidská psychika dle Freuda sestává ze tří vrstev: Vědomí (pomyslná špička ledovce), které je vázáno na vnímání, zahrnuje tu část osobnosti, kterou si jedinec plně uvědomuje.; Předvědomí obsahuje zapomenuté, ale vybavitelné myšlenky, zážitky, konflikty, rozhodnutí, atd.Obsahy předvědomí a vědomí lze verbalizovat.
 3. Faktorový model osobnosti předpokládá, že základem osobnosti je specifická kombinace lidských znaků. Faktory lze získat statistickým postupem (testy a analýzou dat). Individuální vzory chování jsou vysvětlovány charakteristickým sycením faktorů.(J.P.Guilford, R.B.Cattel, H.J.Eysenck)

STRUKTURÁLNÍ PERSONÁLNÍ VLASTNOSTI jsou rysy a vlastnosti osobnosti, vzorce chování a prožívání, které charakterizují celkovou stavbu osobnosti. Obtížně se diagnostikují . Struktura osobnosti je sice relativně stálá, zachovává si vlastnosti, vzorce a systémy chování, jednání a prožívání, které jsou pro ni typické Nevědomí obsahuje obsahuje neuvědomované představy a přání, které mají silný motivační vliv na funkci osobnosti a chování člověka. Může vyplouvat na povrch prostřednictvím snů, přeřeknutí aj. Strukturální model, tzv. 2. topika. 1. Id je principem slasti. Je nevědomé, iracionální, je sobecké (ryzím id jsou. Freudův strukturální model osobnosti), ale nabízíme ho klientovi k jeho vlastnímu uvědomění a porozumění i mimo prostor vlastní terapie. Klient takto může dál pracovat i v běžném životě. V tom případě se mi jeví jako vhodnější mluvit o představě či metafoře podosobností

 1. Psychoanalýza - Sigmund Freud Psychoanalýza. Zakladatel psychoanalýzy je moravský rodák Sigmund Freud (1856 - 1939). Ve Vídni Freud vystudoval neurologii a psychiatrii. Jako lékař se věnoval zejména hysterii.Ve Francii se seznámil s hypnózou a hypnotickou sugescí jako metodou léčení hysterie. Freud se domníval, že hysterikové jsou nemocní potlačenými vzpomínkami
 2. nadřazené - psychoanalýza, strukturální model lidské psychiky, Ego se necítí být součástí naší osobnosti, se kterou se identifikujeme, proto se separuje a je izolováno. Z toho vyplývá, že naše osobnost neboli ego není ve skutečnosti naší podstatou
 3. ismus: vývoj a jednání osobnosti určuje genová dispozice . vývoj a jednání osobnosti určuje svobodná vůle. vývoj a jednání osobnosti určují vrozené pudy. Strukturální model obsahuje
 4. Strukturální model osobnosti. ID - naše vnitřní pudy (Podle Freuda jsou rozhodujícím činitelem psychického vývoje jedince PUDY, zejména pud sexuální - ID pudy: pud sebezáchovy + pud sexuální (libido) ← oba poté spojil v eros, proti němu postavil thanatos (zhoubný, sebezničujcí pud

Video: Osobnost a její struktura, vlastnosti aktivačně-motivační

Sigmund Freud: Nejslavnější teorie o naší psychice

 1. 11.1 Skladba osobnosti 11.1.1 Topografický model 11.1.2 Strukturální model 11.2 Dynamika osobnosti 11.2.1 Instinkt 11.2.2 Dělení psychické energie 11.2.3 Dynamická souhra osobnostních subsystémů 11.2.4 Úzkost 11.3 Vývoj osobnosti 11.3.1 Napětí, učení a vývoj osobnosti 11.4 Další vývoj psychoanalýzy 12
 2. V jeho profesním životě snad můžeme přece jen rozlišit období do publikování knihy Výklad snů s vročením 1900, kde formuloval tzv. topografický model mysli, a období od publikování Já a Ono, případně Inhibice, symptomy a úzkost na počátku dvacátých let, kdy byl uveden strukturální model
 3. Strukturální model lidské psychiky. Tento model navrhl Freud ve své práci Ego a id v roce 1923. Freud se často u svých pacientů setkával s existencí nevědomého pocitu viny, který se mu do topografického modelu nepodařilo začlenit. V tomto modelu se psychika dělí do tří struktur: id (ono), ego (já) a superego (nadjá.
 4. lidmi, 406/93/1255 Strukturální model osobnosti založený na lexikální analýze. 3 1.2 P ětifaktorový model (popisu) osobnosti Goldbergovým záměrem nebylo poukázat na to, že všechny individuální rozdíly mohou být redukovány pouze na pět dimenzí, ale chtěl spíše zdůraznit, že pět.

Strukturální model osobnosti: strukturální model psychiky psychosexuální vývoj dítěte psychoanalýza je zároveň terapeutickým systémem Id /Ono/ Ego / Já/ Superego /Nadjá/ Požadavky na ego klade id, superego a vnější realita - nutnost přizpůsobit se - konflikt - nevědomí - sn Strukturální model . osobnosti - H.J.Eysenck Neuropsychická labilita č. Neuropsychická stabilita kolísání nálad. F3 stálá nálada nespavost F4 klidný spánek nervozita F7 klid citlivost F8 necitlivost zmatenost F9 duchapřítomnost sociální plachost F11 sociální smělos STRUKTURÁLNÍ MODEL OSOBNOSTI 1. EGOTICKÁ = struktura já, sebevědomí jí jsou podřízeny: 2. VÝKONOVÁ struktura - smyslové vnímání - zprostředkované poznávání - schopnosti motorické 3. MOTIVAČNÍ struktura, síly = motivy: - racionálního rázu - emotivního rázu (A TO FUNGUJE U MR!! C. R. Cloninger (2003) zformuloval strukturální model osobnosti, kde používá pojmu temperament pro označení dědičných, vývojově stabilních a emočně založených rysů osobnosti, a zavádí pojem charakter, jímž označuje vědomou refl exi sebe a soudy o vlastní osobě a s nimi spojené intencionální (volní) chování

Psychoanalýza - Wikipedi

Psychologie osobnosti - Psychologie - Referáty Odmaturu

BiograFF: října 2012PPT - Firemní kultura a etické kodexy PowerPoint

Ego - WikiKnihovn

 1. Psychologie - osobnost - Psychologie — testi
 2. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry - maturitní
 3. Úvod do psychologie osobnosti Knihy Grad
 4. Sigmund Freud - životopis OSOBNOSTI
 • Lemtrada rs.
 • Reddit new films.
 • Přenosný projektor.
 • Tlumená světla.
 • Muzikál dracula hlavní postavy.
 • Michalákovi.
 • Jak vymenit tesneni pod hlavou.
 • Grepová dieta diskuze.
 • Proktologie praha 10.
 • Ubytování teplice.
 • Jak poznat nenávist.
 • Jack a obři 2.
 • Syfilis nehty.
 • Roupi cukr.
 • Amitriptylin vedlejší účinky.
 • Krajinou domova 2.
 • Country 2019.
 • Wira wira.
 • Vodne hodiny.
 • Timezones time.
 • Cementárna prachovice.
 • Kess tech.
 • Rizika císařského řezu.
 • Dermacol lip seduction.
 • Hroši brno.
 • Janet leighová.
 • Čtyřkolka 125ccm.
 • Helicobacter pylori test z krve.
 • Pluton.
 • Jmena na ig.
 • Domov seniorů karviná darkov.
 • Žonglovací potřeby brno.
 • El naturalista coral.
 • Postel 1 5 lůžka mobelix.
 • Kůra na vlasy.
 • Illustrator prunik.
 • Ostropestřec mariánský slovensky.
 • Adidas kalhoty panske.
 • Winx panenka musa.
 • Rabbids kingdom battle.
 • Kontrolka auto se zamkem.